Webáruház, online értékesítés

Ugrás a címlapra

10 érv, ami miatt érdemes webáruházat nyitni

Az In­ter­net vi­lá­gá­nak egyik leg­gyor­sab­ban ter­je­dő fel­hasz­ná­lá­si te­rü­le­te a köz­vet­len ér­té­ke­sí­tés - a web­áru­há­zak, e-sho­pok és kü­lön­bö­ző in­ter­ne­tes el­adó­te­rek gyors üte­mű fej­lő­dé­se.

Az In­ter­net vi­lá­gá­nak egyik leg­gyor­sab­ban ter­je­dő fel­hasz­ná­lá­si te­rü­le­te a köz­vet­len ér­té­ke­sí­tés - a web­áru­há­zak, e-sho­pok és kü­lön­bö­ző in­ter­ne­tes el­adó­te­rek gyors üte­mű fej­lő­dé­se.

Az elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­de­lem ki­ter­jesz­ti a pi­a­cot az egész vi­lág­ra, 

 • csök­ken­ti a költ­sé­ge­ket,
 • egye­dül­ál­ló le­he­tő­sé­get kí­nál a vá­sár­lók­kal va­ló kom­mu­ni­ká­ció fej­lesz­té­sé­re,
  A vevőkről adatbázist építhet, melyet további marketibg célokra használhat fel.
 • tel­je­sen test­re szab­ha­tó,

hogy csak né­hány elő­nyét em­lít­sük. A hasz­ná­la­tuk­kal kap­cso­la­tos fé­lel­mek – mi­sze­rint túl költ­sé­ge­sek, ak­tu­a­li­zá­lá­suk és fel­töl­té­sük bo­nyo­lult és idő­rab­ló – pe­dig tel­je­sen alap­ta­la­nok!

 • új üzleti lehetőségeket generál, új értékesítési csatorna
 • kis beruházási igény (nem kell eladóteret létesíteni)
  Nem igényel ingatlanbefektetést, nincs bérletidíj és egyéb rezsiktg.
 • alacsony fenntartási költségek
  Nincs bérleti díj, rezsiktg., munkaerőktg.-e jelentősen kisebb
 • korlátlan piac
  A boltnak nincsenek térbeli korlátai
 • korlátlan (legalábbis a készletezés-raktározás szempontjából) kínálat
 • kisebb raktárkészlet elegendő
 • automatizáltság, önkiszolgáló vevő
 • 24 órás nyitva tartás
 • a piacra lépés kis költsége (alacsony belépési küszöb), különösen a várható (vagy akkoriban vízionált) hatalmas nyereséghez képest
 • gyors, kényelmes, biztonsáos vásárlást tesz lehetővé
 • kedvező árak kialakítását teszi lehetővé
 • az árak azonnal módosíthatóak
 • a rendelések és az online raktárkészlet követhető
A hogyan kezdjünk bele előtt tehát nem árt tisztázni: érdemes belekezdenünk?

Ennek eldöntéséhez meg kell néznünk a fent sorolt előnyök árnyoldalait, illetve meg kell vizsgálnunk saját képességeinket, erősségeinket.

Nézzük, mik az előnyök és azok árnyoldalai:

Kis beruházási igény, alacsony fenntartási költségek
Egyrészt a beruházási igény annyira már nem kicsi, mint az ezredforduló táján; ahogy halad előre az idő, értelemszerűen nőnek a piacra lépés költségei. 10 éve még 5-600 ezer forintból egész használható online áruházat lehetett létrehozni, ma csupán egy jó dizájn többe kerül ennél; ugyanez igaz a hirdetési, fenntartási és az elkerülhetetlen továbbfejlesztési költségekre is.
Másrészt ott van a bizonyítottan hasznos tudás kérdése: az áruház-építés know-how-ja legalább kétezer éves, hiszen a mítosz szerint Jézus kiűzte a jeruzsálemi Templomból a kufárokat: azaz a kereskedők már akkor tudták, hol kell felállítani bódéikat.
Ezzel szemben az internetes boltok, áruházak építésére vonatkozó tapasztalat alig egy évtizedes: ugyan kialakult már egy bizonyítottan működő modell, de nem biztos, hogy nincs ennél jobb. Még nem volt elég idő ahhoz, hogy olyan sok kísérletet tudjunk magunk mögött, ami alapján kijelenthető, letisztult, minden körülményhez optimálisan alkalmazkodó know-how birtokában vagyunk. Ebből következik, hogy a bevett módszerekkel meredeken szembemenő ötlet is lehet nagyon sikeres; de ez nem jelenti azt, hogy a meredek ötletek feltétlenül sikeresek!

Korlátlan piac
Az elektronikus kereskedelem kétségtelenül egyik legnagyobb előnye, hogy jóval tágabbak a fizikai, üzleti korlátai, mint a hagyományosnak. Viszont ez az előny nem kisajátítható, azaz mindenki számára adott. Ebből következően a korlátlan piac = korlátlan konkurencia!

Korlátlan kínálat
Egy hagyományos üzletben általában csak azt a terméket tudjuk eladni, amiből készlettel rendelkezünk. Persze vannak szegmensek, pl. a nagy értékű vagy tartós fogyasztási cikkek, építőipari termékek, ahol nem az azonnali vásárlás, hanem a megrendelés a napi gyakorlat, de többnyire ott is szükséges egy bemutatóermi készlettel rendelkezni, mivel látatlanban senki sem vesz autót, ékszert, konyhabútort, nyílászárót vagy franciaágyat.
Ezzel szemben az interneten akár olyan árura is felvehetjük a rendelést, ami még nem is létezik: a könyveket, DVD-filmeket kínáló webshopokban például a forgalom jelentős részét az előrendelésben eladott áruk teszik ki. A lényeg: ahhoz, hogy eladásra kínáljuk az árut, nem kell rendelkezünk vele fizikailag, elég ha ismerjük a pontos paramétereit és lehetőleg van róla fényképünk. Ebből adódóan tehát a kínálatunkat szinte korlátlanul tudjuk növelni: nem magát az árut, csak annak adatait és fotóját kell megszereznünk.
Ez az e-kereskedelem egyik legtöbbször emlegetett pozitívuma, de sajnos ez az, ami a legkönnyebben dől meg, ugyanis csak addig nem kell raktárkészletet tartanunk, ameddig nem akad egy konkurensünk, aki raktároz. Attól kezdve, ha továbbra sem raktározunk, versenyhátrányban leszünk a konkurenciával szemben.

Automatizáltság, önkiszolgáló vevő
Míg a hagyományos boltban az épület fenntartása mellett komoly személyzet is szükséges - eladó, pénztáros, árufeltöltő stb. -, jóval kevesebb emberrel üzemeltethető egy online bolt, sőt, az online üzlet még a többi hagyományos csomagküldőhöz (katalógus-áruházak) képest is hatékonyabb, mivel az ügyfél a vásárlás összes lépését - a termék kiválasztásától a szállítási űrlap kitöltéséig - maga elvégzi. Csakhogy:
 • személyes kontaktus hiányában a vevői figyelem irányítását az eladó helyett más eszközökkel, de ugyanúgy folytatni kell;
 • a offline vevőhöz képest - aki bejön, leveszi a polcról a terméket, fizet majd távozik - az online vevőről sokkal több információval kell rendelkeznem, pl.: mi a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, mikor van otthon stb.; ezeket az információkat tárolnom és kezelnem kell, ügyelve közben a biztonságra, az adatkezelési szabályokra és sok egyéb finomságra;
 • az online vevő önmagáról szolgáltatott információi gyakran tartalmaznak hibákat, tévedéseket, figyelmetlenségeket (egyik tipikus hiba: a barátjánál/barátnőjénél lakik, a ő lahelyét adja meg szállítási címnek, de arról megfeledkezik, hogy az ajtón a saját neve nem szerepel).
24 órás nyitva tartás
Azaz a piac nem csak térben, hanem időben is korlátlan. De egyrészt ez az előny mindenki másnak is megadatott, aki interneten kereskedik; másrészt ezzel az is együtt jár, hogy a vevők nem csak vásárolnak éjjel-nappal, de kérdéznek, segítséget kérnek (és várnak, lehetőleg azonnal), mellékattintanak és egyáltalán, vannak - azaz élnek, mozognak - 24 órában. Az online bolt felügyeletét - legalább egy bizonyos szinten - napi 24 órában és a hét minden napján biztosítani kell. A hogyan kezdjünk bele előtt tehát nem árt tisztázni: érdemes belekezdenünk?

Ennek eldöntéséhez meg kell néznünk a fent sorolt előnyök árnyoldalait, illetve meg kell vizsgálnunk saját képességeinket, erősségeinket.

Nézzük, mik az előnyök és azok árnyoldalai:

10 érv, amiért érdemes a PatroNet WebÁruházat választania (link)

 • könnyen megtalálható, mert előkelő helyen szerepel a keresők találati listáján
 • könnyen kezelhető, felhasználóbarát felépítésű
 • különböző kedvezmények kezelésére képes                                                                                   ajánlások
 • szabadszavas és összetett keresésre is alkalmas                                                                      
 • automatikus kosár funkcióval rendelkezik
 • kontrollált és dokumentált online vásárlást tesz lehetővé
 • átlátható, jól strukturált termékkezelést valósít meg
 • kiszámítható, költséghatékony értékesítési mód
 • felhasználó szintű számítógépes ismeretekkel frissíthető, karbantartható
 • egyedi arculattal rendelkezik
 • üzemeltetését stabil, megbízható szakembergárda végzi

Él­jen Ön is in­gye­nes kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­ségünk­kel, mely­nek so­rán Ön be­te­kin­tést nyer a rend­sze­rünk­ben rej­lő le­he­tő­sé­gek­be, mi pe­dig meg­is­mer­het­jük az Ön konk­rét igé­nye­it, ami­re így a leg­ha­té­ko­nyabb meg­ol­dást tud­juk ja­va­sol­ni!

Ahogyan látja, számos buktatója lehet egy webáruház sikerességének! Pedig látszólag mindegyik hasonló elven működik! De az ördög itt is a részletekben lakozik!
Érdemes olyan webáruházat választania, amely kialakításából adódóan eleve nem teszi lehetővé a fenti hibák előfordulását!

Olyan webáruházat szeretnék, melyekkel elkerülhetem ezeket a hibákat! Áraj.   Konz.