Webáruház, online értékesítés

Ugrás a címlapra

Keresőkre optimalizált megjelenés

A PatroNet e-Shop a felhasználói oldalak megjelenítésénél figyelembe veszi mind a hivatalos HTML szabványt, mind a Google által meghatározott fontossági szempontokat. Ezáltal internetes áruháza nemcsak a beavatottak, de a nagyközönség számára is könnyen megtalálhatóvá és elérhetővé válik, hiszen előkelő helyet foglal el a keresők találati listájában.
A PatroNet CMS rendszerben felépített webáruházak az általános keresőbarát felépítés mellett rendelkeznek még bizonyos sajátosságokkal, melyek még inkább keresőbaráttá teszik honlapunkat.

  • Egyedi cím és META fejlécek

Minden oldal egyedi címmel és META fejléccel rendelkezik. Az oldal címe a böngészőablak bal felső sarkában található, a META adatai pedig rejtve, a forráskódban szerepelnek. A META adatok adott oldalra vonatokozó tartalmakkal való feltöltése igen pozitívan befolyásolja oldalunk helyezését a találati listában.

  • Frissíthető tartalmak

Érdemes a webáruház tartalmát időről időre frissíteni. Nem gyökeres átalakításra van természetesen szükség, de kívánatos, ha időnként a tartalomban kisebb változtatásokat végzünk.
Erre kiválóan alkalmas az "Aktuális", vagy "Híreink" menüpont, esetleg egy blog-oldal, ahová éppen az új információk, érdekességek miatt visszajárnak a látogatók, ezzel forgalmat, látogatottságot generálva az oldalon.

  • Sitemap

Túl azon, hogy webáruházunk publikus felületén található honlap térkép (sitemap) a látogatót segíti a shopban való tájékozódásban, optimalizálási szempontból is nagy jelentőséggel bír. A Google rangsorolásában fontos szempont, hogy a honlapon könnyű legyen navigálni, és minden oldal könnyen, néhány kattintással elérhető legyen. A sitemap használatával minden oldal két kattintással elérhető, így a keresőrobotok is bejuthatnak honlapunk minden oldalára és indexelhetik azokat.

  • Autolink funkció

Ha a gyak­ran elő­for­du­ló, ma­gya­rá­zat­ra szo­ru­ló rö­vi­dí­té­seket, szó­ma­gya­rá­za­tokat vagy hi­vat­ko­zá­sokat (lin­kek) a rendszer "Autolink" funkciójával au­to­ma­ti­ku­san linkké nyilvánítjuk, tovább erősítjük honlapunk találati pozícióját

  • RSS

A PatroNet CMS rendszer rendelkezik RSS (Re­ally Simp­le Sin­di­ca­ti­on) kimenetellel, mely kommunikációs szab­vány lé­nye­ge, hogy a fel­hasz­ná­lók elő­re be­ál­lít­hat­ják, hogy hon­nan sze­ret­nék a friss hí­re­ket meg­kap­ni, ame­lyek egyet­len fe­lü­le­ten hoz­zá­fér­he­tők, ke­zel­he­tők lesz­nek. RSS olvasó  beállítható nemcsak honlapokon, hanem mobiltelefonokon, iPhone-okon, PDA-kon, sőt az Outlookban is.
Az RSS használatával hí­re­ink a sajátunkon kívül ezer má­sik ol­da­lon is meg­je­len­hetnek, kül­ső­sé­gek­től, for­má­zás­tól és fő­leg rek­lá­mok­tól men­te­sen te­he­tjük köz­zé vé­le­mé­nyünket, hí­re­inket egyéb ol­da­la­kon.

  • Beszédes webcímek

A webáruház minden oldala rendelkezik egy ún. ShortLinkkel, melyek paraméterezhetőek.PatroNet CMS rendszerünkben  az adott oldal azonosítására szolgáló kódsorból összeálló ShortLink mellett - pl. http://www.konyvnet.hu/kategoria.php?kategoria_id=541&knsid=GcWHZOa59smDb6u6dA7rKldNKa2fn1JA0y2p9i8IqjuZguARr5 -  keresőbarát módon is paraméterezhetjük őket, és beszédes, keresőbarát webcímeket hozhatunk létre, melyek akár adott termék nevét is tartalmazhatják: http://www.zarkakft.hu/termekeink/Tömörfa_ajtók/CAIROLI_tömörfa_ajtó . A "beszédes" ShortLinkek igen nagy súllyal esnek latba a találati lista sorrendjét tekintve.
Ezen ShortLinkek elkészítésekor rendszerünk ékezetes URL-ek létrehozására is lehetőséget nyújt.

  • Webcím átirányítás

Ha webáruházunkban egy meglévő oldal helyett új oldalt hozunk létre, akkor a korábbi oldalra mutató linkek hibás, törött linkként jelennének meg. A PatroNet CMS rendszerben működő webcím árirányítás viszont megadja azt a lehetőséget, hogy a régi linket az általunk létrehozott új oldalra irányítsa át, a régi oldal eddig elért Page Rank értékével együtt!