Webáruház, online értékesítés

Ugrás a címlapra

10 érv, ami miatt érdemes webáruházat nyitni

Az In­ter­net vi­lá­gá­nak egyik leg­gyor­sab­ban ter­je­dő fel­hasz­ná­lá­si te­rü­le­te a köz­vet­len ér­té­ke­sí­tés - a web­áru­há­zak, e-sho­pok és kü­lön­bö­ző in­ter­ne­tes el­adó­te­rek gyors üte­mű fej­lő­dé­se.

 • egye­dül­ál­ló le­he­tő­sé­get kí­nál a vá­sár­lók­kal va­ló kom­mu­ni­ká­ció fej­lesz­té­sé­re
  Vevőiről adatbázist építhet, melyet további marketing célokra használhat fel. 
 • új üzleti lehetőségek
  A webáruház a legtöbb esetben nem a meglévő offline értékesítési csatornák kiváltására szolgál, hanem azok kiegészítésére. Használatával új értékesítési csatornát nyithat, és olyan tömegeket is megszólíthat ,akik......akiket offline hirdetéseivel nem ér el.
 • kis beruházási igény
  Az online piacra lépés költsége alacsony, nem igényel ingatlanbefektetést, hiszen nem szükségesl üzlethelyiséget létesíteni.
 • alacsony fenntartási költségek
  Nincs bérleti díj, rezsiköltségek, és a munkaerőköltségek sem jelentősek, hiszenegy webáruházra az automatizáltság jellemző, íg a vevő gyakorlatilag önkiszolgáló.
 • korlátlan piac
  A boltnak nincsenek térbeli korlátai, az elektronikus kereskedelem kiterjeszti a piacot az egész világra.
 • kisebb raktárkészlet, korlátlan kínálat
  Ha egy webáruházban a vállalt szállítási határidők helyesen vannak beütemezve és megbízható beszállítói gárda áll a webáruház mögött, akkor bizonyos termékek, mennyiségek beszerzéséről elegendő csak akkor gondoskodnia, ha azokra megrendelés érkezik. Ezzel elkerülhető, hogy hatalmas raktárkészletet kelljen tartania, viszont a webáruházban bemutatott kínálat korlátlan lehet!
 • 24 órás nyitva tartás
  Nem kell nyitvatartási időben, 8 órás munkaidőkben gondolkodnia, hiszen webáruháza éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapokon is nyitva áll az érdeklődők előtt.
 • gyors, kényelmes, biztonságos vásárlá
 • kedvező árak kialakítását teszi lehetővé
  Mivel egy webáruház üzemeltetésének költségei jóval alacsonyabbak egy offline áruházénál, az online shop kedvezőbb árak kialakítását is lehetővé teszi. További előny, hogy a beállított árak bármikor, azonnal módosíthatóak.
 • a rendelések és az online raktárkészlet követhető
  A webáruház hátterében működő adatbázis rögzít minden megrendelést, melyek a későbbiekben is visszakereshetők. A webáruház rendszerekbe integrált készletnyilvántartások pedig láthatóvá teszik az online raktárkészletet és annak mozgásait.

Tucatnyi érv a PN WÁ mellett          7 fő bűn          Ingyenes konzultáció